Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

På denna webbplats finns information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk samt exempel på provmaterial.

Bakgrund och syfte

Provdatum

Årskurs 3: 11 mars – 17 maj 2019 (vecka 11–20)

Årskurs 6: 5 november–14 december 2018 (Delprov A). Tisdagen den 5 februari 2019 (delprov B1 och delprov C1) samt torsdagen den 7 februari 2019 (delprov B2 och delprov C2).

Årskurs 9: 5 november–14 december 2018 (Delprov A). Tisdagen den 12 mars 2019 (Delprov B) samt torsdagen den 14 mars 2019 (Delprov C).

Kurs 1: Tisdagen den 2 april 2019 (delprov B - läsförståelse) och torsdagen den 4 april 2019 (delprov C - skriftlig framställning). Delprov A, muntlig framställning, genomförs före delprov B och C.

Kurs 3: Onsdagen den 10 april 2019 (delprov A - skriftlig framställning). Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Forskning

Provgruppen tar varje år emot ett urval elevlösningar som skrivits inom ramen för de olika nationella proven. Materialet används av studenter och forskare på universitet och högskolor runtom i landet för olika projekt i form av uppsatser och examensarbeten.

Projekt och publikationer