Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

På denna webbplats finns information om de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk samt exempel på provmaterial.

Bakgrund och syfte

Provdatum

Årskurs 3: 9 mars–5 maj 2020 (vecka 11–20)

Årskurs 6: 4 november–13 december 2019 (Delprov A). Måndagen den 3 februari 2020 (delprov B1 och delprov C1) samt onsdagen den 5 februari 2020 (delprov B2 och delprov C2).

Årskurs 9: 4 november–13 december 2019 (Delprov A). Tisdagen den 10 mars 2020, kl 09.00 (Delprov B) samt torsdagen den 12 mars 2020, kl 09.00 (Delprov C).

Kurs 1: Tisdagen den 21 april 2020 kl 09.00 (delprov B – läsförståelse) och torsdagen den 23 april 2020 kl 09.00 (delprov C – skriftlig framställning). Delprov A, muntlig framställning, genomförs före delprov B och C.

Kurs 3Onsdag den 29 april 2020 kl 09.00 (delprov A – skriftlig framställning). Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning

Forskning

Provgruppen tar varje år emot ett urval elevlösningar som skrivits inom ramen för de olika nationella proven. Materialet används av studenter och forskare på universitet och högskolor runtom i landet för olika projekt i form av uppsatser och examensarbeten.

Projekt och publikationer