Ny information med anledning av coronaviruset

Skolverket har nu beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden 30 mars till och med den 30 juni, med tanke på den speciella situationen som råder i samhället nu. Du kan läsa mer om vad detta innebär på Skolverkets webbsida Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyg.

De prov som redan har kommit till skolorna ska hanteras enligt den sekretess och de anvisningar som fortfarande gäller. Det är alltså inte tillåtet att digitalisera och sprida något provmaterial.

Vi uppmanar alla att även fortsättningsvis vara uppmärksamma på den information som Skolverket går ut med. Det är Skolverket som i samråd med regeringen tar beslut kring genomförandet av proven.

Aktuellt

Provperiod 

Slutdatumet för provperioden är tidigarelagt med anledning av Skolverkets beslut att inga nationella prov ska genomföras fr.o.m. 30 mars pga av coronaviruset. Den nya provperioden är:

9 mars–29 mars 2020 (vecka 11–13) 

Det är fortfarande tillåtet att använda provmaterialet som en del i den ordinarie undervisningen även efter 29 mars t.o.m. ordinarie slutdatum den 15 maj, om läraren så önskar. Det är då viktigt att vara tydlig med att provet ej längre räknas som ett nationellt prov. Resultaten för provet ska ej heller rapporteras in.

Läs mer om vad som gäller för det nationella provet i årkurs 3 på Skolverkets webbsida Coronaviruset - frågor och svar om nationella prov och betyg.

Kopieringsunderlag

Nedan finns flera kopieringsunderlag att ladda ner, antingen som pdf eller word-fil. För att öppna filerna rekommenderar vi att använda Adobe Acrobat eller Microsoft Word. En del av blanketterna kan fyllas i digitalt, tänk dock på att ladda ner och spara blanketterna innan du börjar skriva i dem, annars finns det en risk att din text försvinner.

Om du vill skriva ut ett formulär och fylla i för hand bör du välja pdf-versionen (de blå redigeringsrutorna försvinner automatiskt vid utskrift).

Kopieringsunderlag i pdf-format

Kopieringsunderlag i word-format

Övrigt material 

Om du har frågor om att ladda ner och använda formulären, kontakta Catrin.Isaksson@nordiska.uu.se.

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning