Sammanställningar av lärarenkäter

Provgruppen gör sammanställningar av provens lärarenkäter.

Årskurs 3

Nationellt prov i årskurs 3, 2019 "I djuraffären"

Nationellt prov i årskurs 3, 2018 "Livet på gården"

Ämnesprovet för årskurs 3, 2017 "Trafik"

Ämnesprovet för årskurs 3, 2016 "Vatten"

Ämnesprovet för årskurs 3, 2015 "Tiden"

Ämnesprovet för årskurs 3, 2012 "Påhitt"

Årskurs 6

Nationellt prov i årskurs 6, 2019 "På väg"

Nationellt prov i årskurs 6, 2018 "Under ytan"

Ämnesprovet för årskurs 6, 2017 "Sikta mot stjärnorna"

Ämnesprovet för årskurs 6, 2016 "Göra något gott"

Ämnesprovet för årskurs 6, 2015 "I med- och motvind"

Ämnesprovet för årskurs 6, 2013 "Bygga broar"

Ämnesprovet för årskurs 6, 2012 "Fritid!?"

Årskurs 9

Nationellt prov i årskurs 9, vt 2019, "Synligt och osynligt"

Nationellt prov i årskurs 9, vt 2018, "Mänskligt"

Ämnesprovet för årskurs 9, vt 2017, "Hårresande"

Ämnesprovet för årskurs 9, vt 2016, "Mod"

Ämnesprovet för årskurs 9, vt 2015, "Som hund och katt"

Ämnesprovet för årskurs 9, 2014 "De 7 dödssynderna

Ämnesprovet för årskurs 9, 2013 "Spegel, spegel på väggen där"

Ämnesprovet för årskurs 9, 2012 "Dåtid, nutid, framtid"

Ämnesprovet för årskurs 9, 2011 "Eld och lågor"

Ämnesprovet för åk 9, 2010 "I gränslandet"

Ämnesprovet för åk 9, 2009 "Nattliv"

Ämnesprovet för åk 9, 2008 "Vad väljer du?"

Kurs 1

Kursprovet i sv1/sva1, vt 2019 "Lek och allvar"

Kursprovet i sv1/sva1, vt 2018 "Tid för förändring"

Kursprovet i sv1/sva1, vt 2017 "Vad jag vill och vad jag väljer"

Kursprovet i sv1/sva1, vt 2016 "Att göra gott?"

Kursprovet i sv1/sva1, vt 2015 "I andras ögon"

Kursprovet i sv1/sva1, vt 2014 "Olika världar"

Kursprovet i sv1/sva1, ht 2013 "I en annan värld"

Kursprovet i sv1/sva1, vt 2013 "Framtiden nästa!"

Kursprovet sv1/sva1, ht 2012 "Framtiden tillhör dig"

Kursprovet sv1/sva1, vt 2012 "Relationer"

Kurs 3

Nationellt prov i sv3/sva3, vt 2019 "Scen och salong"

Nationellt prov i sv3/sva3, vt 2018 "Heta namn"

Kursprovet i sv3/sva3, vt 2017 "Nyckeln till framgång"

Kursprovet i sv3/sva3, vt 2016 "Små och stora språk"

Kursprovet i sv3/sva3, vt 2015 "Det var en gång"

Kursprovet i sv3/sva3, ht 2014 "Hugget i sten?"

Kursprovet i sv3/sva3, vt 2014 "Hur skriver man?"

Äldre prov

Kursprov B

Kursprovet i svenska B, vt 2013 "Tänka rätt – göra rätt"

Kursprovet i svenska B, ht 2012 "Hissa eller dissa?"

Kursprovet i svenska B, vt 2012 "Dit vinden blåser"

Kursprovet i svenska B, ht 2011 "Vilken resa!"

Kursprovet i svenska B, vt 2011 "Tecken och signaler"

Kursprovet i svenska B, ht 2010 "Språkets makt och möjligheter"

Kursprovet i svenska B, vt 2010 "Oss emellan"

Kursprovet i svenska B, ht 2009 "Relationer och starka band"

Kursprovet i svenska B, vt 2009 "Engagemang och påverkan"

Kursprovet i svenska B, ht 2008 "Intryck och avtryck"

Kursprovet i svenska B, vt 2008 "Saga och sanning"

Ämnesprov årskurs 5

Ämnesprovet för årskurs 5, 2010 "I tid och rum"

Ämnesprovet för årskurs 5, 2009 "I tid och rum"