Nationellt prov i kurs 3

Provet i kurs 3 är obligatoriskt för studieförberedande program och gemensamt för kurserna svenska 3 och svenska som andraspråk 3. Provet består av två delprov som prövar skriftlig samt muntlig framställning. 

Sedan hösten 2014 finns ett särskilt nationellt prov i kurs 3 för kommunal vuxenutbildning. Läs mer på Skolverkets webbplats. Observera att komvux även kan använda ordinarie prov i kurs 3. 

Läs mer om provets upplägg och bedömning

Läs mer om kopplingen mellan ämnesplanerna och provet

Aktuellt

Provdatum och utskick, ht 2019

  • Onsdagen den 13 november 2019, kl 09.00 (delprov A - skriftlig framställning). 
  • Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.

Häftet Lärarinformation, som innehåller anvisningar och kopieringsunderlag inklusive uppgiftsinstruktion och övrigt material till delprov B, samt provets texthäfte ska vara skolorna tillhanda vecka 43. Information om när övrigt provmaterial skickas ut finns i häftet Lärarinformation.

Våren 2020: Onsdag den 29 april kl 09.00 (delprov A - skriftlig framställning). Delprov B, muntlig framställning, genomförs efter delprov A.

Kopieringsunderlag:

Kopieringsunderlag 5 finns dessutom som ljudfil:

Exempel på provmaterial

Av upphovsrättsliga skäl kan provgruppen inte lägga ut tidigare prov på dessa webbsidor. Däremot visas exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag.

Exempel på provmaterial

Anpassning

För elever med funktionsnedsättning kan genomförandet behöva anpassas på olika sätt. Vilken anpassning som är tillåten varierar för de olika nationella proven. 

Läs mer om anpassning